หลักสูตรของ BLAP

BLAP มีหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะด้านอาทิ Hybrid Project Management, Business Development, Design Thinking และ Integrated Business Strategy ที่คุณสามารถดีไซน์เวลาเรียนได้เอง  

ต้องการใบเสนอราคาสำหรับองค์กร 
(In-House Training)

หากต้องการประวัติวิทยากร ใบเสนอราคาและการจัดอบรมในองค์กรสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลย

Thanks for submitting!